Mizkan Yosenabe Tsuyu (Straight) 750g

$ 7.70

Category:

Traditional Japanese taste steam boat soup.